Полезна интересност

Kadelak който язди на въглища.

Kadelak който язди на въглища.

В първата петролна криза 1972 година (на цената на петрола се повиши с 4 пъти) показа уязвимостта...